متن چند سرود بلوچی که توسط یکی از مخاطبین ما بنام ابراهیم المالکی برایمان ارسال کرده در سایت گذاشته شده است تا این سرودها را در مجالس ذکر و یاد الله و نعت رسول استفاده نمائید.

سرود ۳

متن سرود : دلاپا من  که تئی – ( زبان بلوچی) – خواننده و شاعر – کفایت الله کیفی

دلاپاں من کہ تئی مھر ءِ نظر بیت
گناھگاروں گناھگار ءِ گزر بیت
کجا باندا تئی جمبر شلان اَنت
اے برّیں زند پہ تو راہ سر بیت
دمے ءَ ماراتوں تئی وش تبیں نیاد
تہ عمرے ءَ منی سر بیت تئی در بیت
چہ کاریں زندئیے ما وام داراں
حیاتے بکش کہ ذریات زر بیت
عطا اے دل کہ راہ اِنت تھترین ءِ
بھشت ءِ منزل ءَ لوٹیت کہ سر بیت

برای دانلود سبک این سرود ( اینجا ) کلیک کنید

[ چهارشنبه 3 اسفند ماه سال 1390 ] [ 6:18 PM ] [ عبدالله شهیدی ] [ نظرات (0) ]

متن چند سرود بلوچی که توسط یکی از مخاطبین ما بنام ابراهیم المالکی برایمان ارسال کرده در سایت گذاشته شده است تا این سرودها را در مجالس ذکر و یاد الله و نعت رسول استفاده نمائید.

سرود ۲

متن سرود : دل لوتگائین مرچا – ( زبان بلوچی) – خواننده و شاعر – کفایت الله کیفی

دل لوٹگا اِنت مرچاں بار بار مدینہ ءَ
کایاں درا تئی روچے سرکار مدینہ ءَ
ایمان بر ھم بیت و جنت ھم بیت نصیب
وھدے نبی ءِ بیتیں دیدار مدینہ
من ھم رواں ھمودا بھر ءَ وتی گراں
است شادھانی گنج و امبار مدینہ
من چو ادا بہ ننداں پہ رنج ءِ کشگ ءَ
وپتگ کہ بے کسانی غموار مدینہ
پُر کنت کوار ءَ درکپیت ھر ذات آدم ءِ
کسے کہ بیت گنبد ءِ چمدار مدینہ ءَ
من پہ ھدوکی نشتگ و نالاں پہ واھگے
دیر اِنت کہ است اِنت دیدگ رھچار مدینہ ءَ

برای دانلودسبک این سرود ( اینجا ) کلیک کنید.

[ چهارشنبه 3 اسفند ماه سال 1390 ] [ 6:18 PM ] [ عبدالله شهیدی ] [ نظرات (0) ]

متن چند سرود بلوچی که توسط یکی از مخاطبین ما بنام ابراهیم المالکی برایمان ارسال کرده در سایت گذاشته شده است تا این سرودها را در مجالس ذکر و یاد الله و نعت رسول استفاده نمائید.

سرود ۱

متن سرود : درین گالانی مالکئ الله – ( زبان بلوچی) – خواننده و شاعر – کفایت الله کیفی

دریں گالانی مال اِنت اللہ
ماہ و سالانی مال اِنت اللہ
پُل گدانی آ واجہ و واھند
درتہ شالانی مال اِنت اللہ
مئے کھیرانی والی وارث
مئے چنالانی مالک اِنت اللہ
لبز و معنی ءِ مالک اِنت اللہ
چکی گالانی مالک اِنت
کرنی کلمانٹ ءِ دل تسلہ اِنت
بے کمالانی مالک انت اللہ
چورھانی آ واجہ و واھند
پیر زالانی مالک اِنت اللہ

برای دانلود سبک این سرود ( اینجا ) کلیک کنید.

[ چهارشنبه 3 اسفند ماه سال 1390 ] [ 6:17 PM ] [ عبدالله شهیدی ] [ نظرات (0) ]

متن سرود اسلام ساهگا که توسط حافظ رعایت الله و عبدلله شهیدی به سبک های سرود بلوچی خوانده اند را در ادامه متن میتوانید مشاهده کنید.

برای دانلود صوتی سبک این سرود به آلبوم شاه مدینه یا سرودهای بلوچی شماره ۲ مراجعه نمائید.

اسلام زندءَ باد قرآن زندءَ باد                                              اسلام زندءَ باد قرآن زندءَ باد

اسلام ء ساهگ ءَ غم روت و گار بیت                                   قرآن ء گلشن ءَ پلانی هار بیت

اسلام ء برکت ء دنیا بهار بیت                                             قرآن ء وانگ ء هر دل قرار بیت

باندا مرئ عمل مرچی ادا بکن                                           هر منکرء وتا سند ء جدا بکن

اسلام ء خاطرء جانا فدا بکن                                             قرآن ء بوان مدام حقی ادا بکن

بیت محشرا ترا اومان روشنی                                          تی راهنمایی بیت ایمان روشنی

قبرا که بیت ترا اومان روشنی                                          تی همنشین بیت  قرآن روشنی

هر کس که مومن انت آ بیت ما جنتا                                  قرآن گیش کنت تی قدر و قیمتا

آسا نجات بیت اسلام ء برکتا                                           رب گورائی کنت قرآن شفاعتا

زنده دوئی شپا مپتا مدء هدر                                           حرف ء تو یاد بگر مپتا مرو متر

اسلام ء ساهگا عمرا بکن به سر                                      قرآن ء بوان مدام هر شام و هر سحر

یا رب روانبدا گرچه کتا خطا                                             تو مهربانیه هر کس که کنت دعاء